Еразмус+ је нови програм Европске уније посвећен образовању,  оспособљавању, младима и спорту, који  ће се спроводити у периоду 2014 – 2020.године.

Фондација је  примила укупно 75 пријава за пројекте за мобилност за школе. Од 66 пројеката који су прошли проверу испуњености формалних
предуслова и били послати на оцењивање квалитета, 31 је одабрано за финансирање. Пројекат који је наша школа поднела је одабран за финансирање.
Тема нашег пројекта је интегративна настава.

       

Чланови пројектног тима су:
Виолета Стошић,
Јасмина Цветић,
Ирена Ђорђевић,
Милица Милошевић,
Катарина Туцаковић и
Емина Златар.

 

 

Први координативни састанак за представнике школа које учествују у реализацији пројеката мобилности у области општег образовања у оквиру програма Еразмуса+ организован је 23. јуна 2017. године, у хотелу Парк.
Поред основне пројектне документације и правила финансирања, корисницима средстава су представљени алати и процедуре за спровођење пројеката и извештавање.


 

У периоду од 9.до 20. октобра чланови мобилности пројектног тима - Виолета Стошић - професор разредне наставе, Емина Златар - професор разредне наставе, Милица Милошевић - професор разредне наставе, Ирена Ђорђевић -професор разредне наставе, Катарина Туцаковић -професор немачког језика и Јасмина Цветић - педагог су били у посети партнерској школи у Брну. За то време су посматрали 18 часова интегративне наставе и упознали се са начином планирања и реализацијом ових часова. На завршном састанку одржаном последњег дана посете су изнети утисци о посећеним часовима и стеченом искуству. Постигнут је и договор о даљој сарадњи.

 

На наставничком већу одржаном 14. новембра наставници наше школе су (уз помоћ презентације) упознати са током мобилности, утисцима и закључцима до којих су дошли чланови тима након посете партнерској школи у Брну. Спроведена је и анонимна анкета о познавању и коришћењу интегративног облика наставе у нашој школи.

 

У току децембра и јануара чланови пројектног тима су одржали часове интегративне наставе.