Еразмус+ је нови програм Европске уније посвећен образовању,  оспособљавању, младима и спорту, који  ће се спроводити у периоду 2014 – 2020.године.

Фондација је  примила укупно 75 пријава за пројекте за мобилност за школе. Од 66 пројеката који су прошли проверу испуњености формалних
предуслова и били послати на оцењивање квалитета, 31 је одабрано за финансирање. Пројекат који је наша школа поднела је одабран за финансирање.
Тема нашег пројекта је интегративна настава.

       

Чланови пројектног тима су:
Виолета Стошић,
Јасмина Цветић,
Ирена Ђорђевић,
Милица Милошевић,
Катарина Туцаковић и
Емина Златар.

 

 

Први координативни састанак за представнике школа које учествују у реализацији пројеката мобилности у области општег образовања у оквиру програма Еразмуса+ организован је 23. јуна 2017. године, у хотелу Парк.
Поред основне пројектне документације и правила финансирања, корисницима средстава су представљени алати и процедуре за спровођење пројеката и извештавање.


 

У периоду од 9.до 20. октобра чланови мобилности пројектног тима - Виолета Стошић - професор разредне наставе, Емина Златар - професор разредне наставе, Милица Милошевић - професор разредне наставе, Ирена Ђорђевић -професор разредне наставе, Катарина Туцаковић -професор немачког језика и Јасмина Цветић - педагог су били у посети партнерској школи у Брну. За то време су посматрали 18 часова интегративне наставе и упознали се са начином планирања и реализацијом ових часова. На завршном састанку одржаном последњег дана посете су изнети утисци о посећеним часовима и стеченом искуству. Постигнут је и договор о даљој сарадњи.

 

На наставничком већу одржаном 14. новембра наставници наше школе су (уз помоћ презентације) упознати са током мобилности, утисцима и закључцима до којих су дошли чланови тима након посете партнерској школи у Брну. Спроведена је и анонимна анкета о познавању и коришћењу интегративног облика наставе у нашој школи.

 

У току децембра и јануара чланови пројектног тима су одржали часове интегративне наставе.

 

У нашој школи је 12. априла 2018. године одржана радионица на тему Интегративна настава. Радионици је присуствовало четрдесетак наставника наше школе који су том приликом упознати са свим активностима пројекта, са реализацијом пилот пројекта и са његовим исходима, са начином планирања и реализацијом оваквих часова као и са даљим плановима везаним за интегративну наставу у нашој школи.

 

У организацији Центра за стручно усавршавање 19. маја одржана је трибина којој су присуствовали учитељи, наставници као и педагози и дефектолози више градских школа. Они су информисани о Фондацији Темпус, о Еразмус+ програму, о читавом току нашег пројекта Интегративна настава, од почетка тј. од свих припремних активности, преко мобилности, пилот пројекта па до дисеминације. Осим тога присутни су и сами учествовали у радионици на задату тему.