У фото секцију укључени су ученици свих разреда. Рад фото секције своди се на сликање свих значајнијих манифестација у школи- типа приредбе, спортска такмичења, маскенбал, прослава Светог Саве и сл. Такође, део часова је посвећен и уметничкој фотографији, као и пребацивању слика на рачунар. Једном годишње, организујемо и изложбу фотографија.