Планирано да ученици, у малим групама, активно учествују у реализацији радиница у којима: посматрају, истражују, проналазе алгоритме за решење, врше мерења, израчунавају, организацију и представљају нумеричке податаке. врше одабир информација, врше презентацују рада, дискутују, износе своје ставове, врше самопроцену свога рада, при реализацији једноставних експеримената и експеримената постваљених као проблемски задатак, изради кодираних (QR) нерутинских задатака и Џепарди задатака, реализацији виртуелих експеримента на ПхЕТ симилацијама.

У оквиру секције ученици ће имати могућноси да:

-развијању критичког размишња која је битна основа научне писмености;

-развијању самосталног размишљања које производи нове, иновативне идеје при решаању проблема;

-развијању сарадње и толеранције кроз рад у малим групама; -развијању вештине комуникације;

-развијању дигиталне писмености кроз смислену уптребу ИКТ-а; -развијању креативности и маште;

-развијену мануелне вештине за руковање прибором, мерним инструментима;

-изграђују критички однос према изворима информација и њиховој употреби.

 

У Научном клубу Крагујевац, при Центру за образовање Крагујевац, релзован је пројекат ЦПН-а, Зимска школа – Мућни главом. У оквиру овог пројекта ученици шестог, седмог и осмог разреда крагујевачких основних школа активно су учествовали у 5 различитих радиница: 1. израда кодираних (QR-code) нерутинских задатака у којима не постоји предвидив, добро увежбан приступ или пут до решења; 2. реализација експеримената постваљених као проблемски задатак (проналажење алгоритма, мерење, израчунавање, извештавање и дискусија); 3. решавање Џепарди задатака; 4. реализација виртуелих лабораторијских вежби на ПхЕТ симилацијама (“мерење”, израчунавање, извештавање и дискусија); 5. креирање и презентација постера или е-постера научника. Ученици наше школе су имали прилике да решавају проблемске задатаке, развијајући на тај начин критичко размишње које представља основу научне писмености. Свака од ових радионица почињала уводном активношћу (игре у настави). Рад у малим групама/тимовима омогућило је ученицима да кроз сарадњу развијају тимски дух, усаглашавају ставове а презентовњем резултата свог рада развијали су вештину комуникације. Смисленом употребом ИКТ-а при релизацији вируелних експеримената развијали су своју дигиталну писменост. Креативност и машту ученици су испољили приликом креирања постера и осмишљавања текста за Џепарди задатаке.На крају свих радионица ученици презентују свој рад. Учесници ове интресантне школе физике, кроз све спроведене активности, спонтано су развијали кључне вештине за 21. век. Ово је такође била прилика да квалитетно проведу део свог распуста, и да уз дружење науче нешто ново и занимљиво. На овај начин испуњена су њихова очекивања, које су изнели на почетку рада Зимске школе физике. Део активности у оквиру ове школе пропратила је РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАВАЦ: https://rtk.co.rs/otvorena-zimska-skola-fizike/

Учесници из ОШ „Вук Стефановић Караџић“: 6.разред Матеја Ковачевић Јанко Сретновић 7.разред Лука Јакшић Алекса Вељковић Срђан Анђелковић 8.разред Александар Алексић Нађа Луковић Симона Младеновић

АУТОРИ И РЕАЛИЗАТОРИ: Ана Марковић, Прва крагујевачка гимназија Биљана Живковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“

 

У петак, 16.03.2018.године одржaн је шести по реду Фестивал науке у Првој крагујевачкој гимназији, ,ДАЈ(Т)Е СЕ НА ЗНАЊЕ”. Чланови секције Хокус-покус имали су прилику да погледају бројне експерименте, изложбе, презентације као и да се укључе у рад радионица. Паралелно са тим активностима одржан је стручни скуп за све заинтеросоване наставнике и посетиоце ,,Како школа излази у сусрет потребама модерног доба”. На том стручном скупу наша колегиница Биљана Живковић презентовала је свој рад НОВИ МОДЕЛ НАСТАВЕ „ЛЕЊИ УЧИТЕЉ“.

 

 

Од 6. до 16. децембра 2016. године, у Научном клубу у Крагујевцу били су постављени интерактивни експонати из физике, као део активности које ЦСУ Крагујевац организује са Центром за промоцију науке. Чланови секције Хокус-покус имали су прилике да виде и испробају Теслин трансформатор, наелектришу се на Ван де Графу, науче нешто о притиску помоћу Вакуум пумпе и стакленог звона и тестирају силу гравитације на Центру масе.

 

У среду, 11.5. 2016. у свчаној сали Хале „Језеро“ потисан је Мемрорандум о сарадњи између Града Крагујевцa, ЦСУ Крагујевац и Центrрa за промоцију науке Београд. Том приликом је отворен Научни клуб у Крагујевцу. Тим поводом организован је Фестивал науке који су посетили чланови секције Хокус-покус и учесници пројeкта Кутак за климатске елементе на порталу еTwinning.

 

 

 

 

<