Новинарска секција ради од оснивања школе. Бави се праћењем школског живота. Новинарска секција емитује периодично вести из школе и емитује специјалне емисије посвећене одређеним темама. На овај начин највише сарађујемо са школским тимовима, Ученичким парламентом и другима и програм колико је потребно и колико је могуће прилагођавамо Школскомпрограму, а пре свега потребама ученика и млађих и старијих разреда. Редовно учествујемо у реализацији Дечје недеље, Дана школског спорта, реализацији Вашарчића и других школских активности. Чланови Новинарске секције састају се сваког понедељка, а по потреби и чешће.