ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА УЧЕНИКА

ОСИПАЊЕ је појава да ученици прекидају школовање пре завршетка школовања на
нивоу који су започели.Главни фактори за рано напуштање школовања у Србији су:
1)Сиромаштво
2)Изостајање са наставе
3)Лош успех у школи
4)Проблеми у понашању
5)Неприхваћеност
6)Други фактори(поремећени породични односи,рани брак,наасиље..)

Тим има јасан,реалан и остварив Акциони план који садржи мере и активности у циљу
спречавања осипања ученика.

Главни задатак тима за спречавање осипања ученика је координација.Овај тим,својим
радом треба да обухвати све постојеће иницијативе и активности,као и да уско сарађује са
свим већ постојећим структурама у школи.У спречавање осипања мора бити укључен цео
колектив.

Чланови Тима за превенцију осипања су:
1.Бојан Конатар,директор школе
2.Јасмина Цветић,педагог школе
3.Мирјана Милосављевић,психолог школе
4.Катарина Туцаковић,заменик директора
5.Катарина Недић,заменик директора
6.Кристина Стојановић( координатор тима),учитељ
7.Слађана Миладиновић,педагошки асистент

 

 

 

Основна школа "Вук Стефановић Караџић"
Чегарска 3
Крагујевац
34000

034 335-464
os_vuk_kg@ptt.rs