ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У ОШ ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ‘

31. 10. 2011. године основна школа ''Вук Стефановић Караџић‘’ је постала менторска школа пројекта ‘’ Професионална орјентација на преласку из основне у средњу школу''. Као менторска школа имамо посебан статус у имплементацији и развоју програма професионална орјентација.

Пројекат је намењен младим људима који се константно сусрећу са ситуацијама у којима треба да донесу одлуке у вези избора образовања и будуће професије. Активности пројекта су усмерене ка изградњи система подршке младима и имплементацији опробаних модела професионалне орјентације кроз који се млади људи оснажују да изаберу курс професионалног развоја прилагођен реалним условима и у највећој мери у складу са индивидуалним склоностима. Програм професионалне орјентације се састоји из пет програмских модула, који омогућавају младим људима да стекну увид у сопствене склоности, интересовања, таленте...

ОПИС МОДУЛА

 

Самоспознаја: оснаживање за откривање, сагледавање и развој интересовања, способности, капацитета и вредности који су значајни за усмеравање професионалног развоја и самоиспуњење. Информисање о путевима образовања и путевима каријере: оснаживање за откривање, сагледавање, избор и обраду информационих понуда које су значајне за усмеравање професионалног развоја кроз лично искуство и сопствени доживаљај, као самостално активно, истраживачко и рефлектијуће учење. Упознавање са мрежом школа: упознавање са путевима образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања. Испробавање у свету рада: оснаживање за тестирање реалности жељеног занимања преко анкетирања предстваника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима. Доношење одлуке: млада особа пролазећи процес оријентисања самостално доноси одлуку о својој будућој школи, занимању.

Т И М

Ивана Искреновић, проф. немачког језика

Јелена Николић, проф. математике

Мирјана Милосављевић, психолог

Драган Раковић, проф. техничког и информатичког образовања


ИЗВЕШТАЈИ