< Вук Стефановић Караџић

ПРОЈЕКАТ "РАЗВИОНИЦА

 Завод за унапређивање образовања и васпитања, као један од партнера Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на пројекту ,,Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање и развој људског капитала“, носилац је активности у оквиру компоненте 2: Обука наставника за употребу ИКТ-а у настави. Циљ ове компоненте је јачање компетенција наставника за примену савремених информационо-комуникационих технологија у образовно-васпитном процесу. 18. и 19. октобра у  Политехничкој школи је  реализована обука за примену информационо-комуникационих технологија у настави за 16 наставника, 2 стручна сарадника и директорa наше школе. Предавачи су били Катарина Вељковић и Миљана Милојевић, а учесници директор школе Бојан Конатар, педагог школе Јасмина Цветић, психолог Кристина Влајовић, наставници предметне наставе: Катарина Недић, Александра Дачић, Зорица Томашевић, Алекса Игњатовић, Јелена Николић, Мирјана Петровић, Иван Станојевић и Драган Раковић. Такође, учесници су били и наставници разредне наставе: Слађана Милошевић, Слађана Ђукановић, Ирена Симовић, Сузана Тасић, Весна Живановић, Ерена Митровић, Ивана Милетић и  Јасмина Љубисављевић.
Учесници су имали прилику да раде са веб-алатима као што су: Едмодо (Edmodo), Вибли (Weebly), Прези (Prezi), Ризница , Каху (Kahoot) и Линоит (Linoit). Осим Едмодо налога које смо правили и користили из угла наставника и ученика, налоге смо правили користећи и друге поменуте веб-алате. Такође сазнали смо и које све Гугл-апликације можемо користити као он-лајн системе у  образовању, користећи своје g/mail налоге, а са циљем уочавања занимљивости и предности употребе модерних технологија у настави.

 Он-лајн семинар, у оквиру пројекта Развионица, Основе наставе и учења, у којем је учествовало 50 наставника школе реализован је у периоду од 8. фебруара до 15. марта 2015. године. Током 5 недеља, колико је трајао семинар, учесници су обрађивали, анализирали, процењивали и коментарисали садржаје у оквиру 5 модула, промишљајући различите, актуелне теме везане за образовање и наставу уопште:

  • Оцењивање,
  • Оквир националног курикулума,
  • Школски програм,
  • Подстицајна средина за учење и многе друге.

Такође, радило се и на темама које се од недавно инплементирају у наставни процес, као њихов неодвојиви део:

  • Интеркултуралност,
  • Учење за одрживи развој,
  • Подршка развоју предузимљивости и предузетништва код ученика итд.

Учесници су анализом садржаја, одговарањем на питања и попуњавањем тестова испунили услове за добијање сертификата, као и израдом анекса школског програма на одабрану тему –Подршка развоју предузимљивости и предузетништва код ученика-. Анекс је разрађен и урађен у оквиру свих стручних већа за области предмета, а затим је систематизован у оквиру датог образца, који је усвојен на Наставничком већу и прослеђен на меил Развионице. На тај начин анекс је постао саставни део Школског програма и у будуће саставни део наставе, који ће се примењивати и разрађивати у раду наставника и ученика.
Сви наставници који су учествовали у реализацији семинара, добили су своје сертификате у септембру 2015. године и остварили 40 сати стручног усавршавања.