РИТАМ РАДА ШКОЛЕ

Настава у матичној школи изводи се у две смене,у оквиру  петодневне радне недеље. Сваку смену (Црвена и Плава) чине по 20 одељења (вертикална подела).
Одељења продуженог боравка изводе наставу увек у преподневној смени.
Одвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу раде у првој смени.
У матичној школи прва смена почиње са радом у 8:00,а друга смена у 14:00.Смене се мењају недељно.
Издвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу почињу  са радом у 8:00 сати.
Настава у Трмбасу организује се у комбинованим одељењима I – III, и  II-IV разред, а издвојено одељење у Букуровцу  у II и III  разреду.
Настава у матичној школи организоваће се у учионицима,  кабинетима, медијатеци... према утврђеном распореду часова.
Ваннаставне активности се изводе између смена од 12:00 до 13:30 сати  према посебном распореду и програму рада.

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

ПЛАВА СМЕНА

ЦРВЕНА СМЕНА

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ, ПИСМЕНЕ, ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПЛИВАЊА

 

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР РАДА

Динамика током школске године

3. 9.2018. године - почетак редовне наставе
17.9. 2018. године - почетак рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
31.1. 2019. године-завршетак првог полугодишта
31.1. 2019. године-саопштавање успеха ученика за прво полугодиште
18.2.2019. године-почетак другог полугодишта
31.5.2019. године-завршетак другог полугодишта за ученике  VIII раз.
12.6.2019. године-свечана подела ђачких књижица за ученике  VIII раз.
14.6.2019. године-завршетак другог полугодишта за ученике од  I-VIIраз
28.6.2019.године-свечана подела ђачких књижица за ученике од I-VII раз.
12. и 13. 4. 2019. године –пробни завршни испит за ученике осмог разреда
17.,18. и 19. 6. 2019. године – завршни испит за ученике осмог разреда

Дани културних и спортских активности

   6.10.2018. -  Трка за  срећније детињство
   1-7.10.2018. -  Дечија недеља
  21.10.2018. -  Октобарске свечаности и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
   22.10.2018. -  посета Сајму књига
  6.5.2019. -  прослава Дана града Крагујевца, Ђурђевдан
18.,19., 24. и 25. април  2019.-екскурзије ученика
25. 5. 2019.- Излет
Јесењи и пролећни излет,   Јесењи и пролећни крос

 

 Школски распусти:

9.-12. 11. 2018.- јесењи распуст
1.1.2019.- почетак првог дела зимског распуста
8.1.2019.- завршетак првог дела зимског распуста
1.2.2019. - почетак другог дела зимског распуста
14.2.2019. - завршетак другог дела зимског распуста
26.4.2019.- почетак пролећног распуста
3.5.2019.- завршетак пролећног распуста
17.6.2019.- почетак летњег распуста
31.8.2019.- завршетак летњег распуста

Наставне суботе:

3.11.2018. надокнада часова због посете Сајму књига
11.5.2019. надокнада часова због екскурзија

У Школи се радно празнује:

СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  (27. јануар 2019. године), Светосавска академија
ВИДОВДАН – Спомен на Косовску битку  (28. јун 2019. године)
Четврткак, 8.11.2018. године, обележава се као Дан просветних радника
Ученици и запослени у Школи имају право да не раде на први дан крсне славе.
 21.10. 2018. -  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Велики школски час, Дан стрељаних ђака и ослобођења града
22.4.2019. – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату
 6. 5. 2019. -  ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ЂУРЂЕВДАН
9.5.2019. - Дан победе         

Класификациони периоди

8.11.2018.-завршетак I наставног периода
31.1.2019.-завршетак  I  полугодишта
12.4.2019.- завршетак  II наставног периода
31.5.2019.-завршетак редовне наставе за ученике V I I I  разреда
14.6.2019.-завршетак редовне наставе за ученике од I-VII  разреда
3.-7.6.2019.- припремна настава за ученике  V I I I  разреда
10.-13.6.2019.- поправни  и разредни испити за ученике  V I I I разреда
19.-23.8.2019.- припремна настава за ученике од I-VII разреда 
26.-30.8.2019.- поправни  и разредни испити за ученике од I-VII  разредаЕкскурзије

18. 4. 2019. године - за ученике V-VIразреда
25. 4. 2019. године- за ученике  VII- VIII разреда
19. 4. 2019. године- за ученике  I - II  разреда
24. 4. 2019. године- за ученике III - IV разреда

 

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА