РИТАМ РАДА ШКОЛЕ

Настава у матичној школи изводи се у две смене,у оквиру  петодневне радне недеље. Сваку смену (Црвена и Плава) чине по 20 одељења (вертикална подела).
Одељења продуженог боравка изводе наставу увек у преподневној смени.
Одвојенa одељењa у Трмбасу раде у првој смени.
У матичној школи прва смена почиње са радом у 8:00,а друга смена у 14:00.Смене се мењају недељно.
Издвојенa одељењa у Трмбасу почињу  са радом у 8:00 сати.
Настава у Трмбасу организује се у комбинованим одељењима II – III, и IV разред
Настава у матичној школи организоваће се у учионицима,  кабинетима, медијатеци... према утврђеном распореду часова.
Ваннаставне активности се изводе између смена од 12:00 до 13:30 сати  према посебном распореду и програму рада.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

РАСПОРЕДИ ПИСАНИХ ПРОВЕРА

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР РАДА

Динамика током школске године

1. 9.2023. године - почетак редовне наставе
19.9. 2023. године - почетак рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
30.12. 2023. године-завршетак првог полугодишта
29.12. 2023. године-саопштавање успеха ученика за прво полугодиште
22.1.2024. године-почетак другог полугодишта
31.5.2024. године-завршетак другог полугодишта за ученике  VIII раз.
14.6.2024. године-свечана подела ђачких књижица за ученике  VIII раз.
14.6.2024. године-завршетак другог полугодишта за ученике од  I-VIIраз
28.6.2024.године-свечана подела ђачких књижица за ученике од I-VII раз.
22. и 23. 3. 2024. године –пробни завршни испит за ученике осмог разреда
17.,18. и 19. 6. 2024. године – завршни испит за ученике осмог разреда

Дани културних и спортских активности

8.10.2023 -  Трка за  срећније детињство
3.-10.10.20223 -  Дечија недеља
21.10.2023. -  Октобарске свечаности и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
6.5.2024. -  прослава Дана града Крагујевца, Ђурђевдан
8.,22.. и 29. април  2024.-екскурзије ученика
27. 5. 2024.- Излет
Јесењи и пролећни излет,  

 Школски распусти:

22.1.2024. - завршетак  зимског распуста
27.4.2024.- почетак пролећног распуста
6.5.2024.- завршетак пролећног распуста
14.6.2024.- почетак летњег распуста
31.8.2024.- завршетак летњег распуста

Наставне суботе:

 

У Школи се радно празнује:

СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  (27. јануар), Светосавска академија
ВИДОВДАН – Спомен на Косовску битку  (28. јун )
8.11. обележава се као Дан просветних радника
Ученици и запослени у Школи имају право да не раде на први дан крсне славе.
 21.10.  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Велики школски час, Дан стрељаних ђака и ослобођења града
22.4. – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату
 6. 5. -  ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ЂУРЂЕВДАН
9.5. - Дан победе         

Класификациони периоди

28.10.2023.-завршетак I наставног периода
29.12.2023.-завршетак  I  полугодишта
30.3.2024.- завршетак  III наставног периода
31.5.2024.-завршетак редовне наставе за ученике V I I I  разреда
14.6.2024.-завршетак редовне наставе за ученике од I-VII  разреда
3.-14.6.2024.- припремна настава за ученике  V I I I  разреда
3.-14.6.2024.- поправни  и разредни испити за ученике  V I I I разреда
21.-25.8.2024.- припремна настава за ученике од I-VII разреда 
28.-30.8.2024.- поправни  и разредни испити за ученике од I-VII  разреда

Екскурзије