РИТАМ РАДА ШКОЛЕ

Настава у матичној школи изводи се у две смене,у оквиру  петодневне радне недеље. Сваку смену (Црвена и Плава) чине по 20 одељења (вертикална подела).
Одељења продуженог боравка изводе наставу увек у преподневној смени.
Одвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу раде у првој смени.
У матичној школи прва смена почиње са радом у 8:00,а друга смена у 14:00.Смене се мењају недељно.
Издвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу почињу  са радом у 8:00 сати.
Настава у Трмбасу организује се у комбинованим одељењима I – III, и  II-IV разред, а издвојено одељење у Букуровцу  у II и III  разреду.
Настава у матичној школи организоваће се у учионицима,  кабинетима, медијатеци... према утврђеном распореду часова.
Ваннаставне активности се изводе између смена од 12:00 до 13:30 сати  према посебном распореду и програму рада.

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

ПЛАВА СМЕНА

ЦРВЕНА СМЕНА

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ, ПИСМЕНЕ, ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПЛИВАЊА

 

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР РАДА

Динамика током школске године

1.9.2017. године - почетак редовне наставе
15.9. 2017. године - почетак рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
31.1. 2018. године-завршетак првог полугодишта
31.1. 2018. године-саопштавање успеха ученика за прво полугодиште
12.2.2018. године-почетак другог полугодишта
31.5.2018. године-завршетак другог полугодишта за ученике  VIII раз.
8.6.2018. године-свечана подела ђачких књижица за ученике  VIII раз.
14.6.2018. године-завршетак другог полугодишта за ученике од  I-VIIраз
28.6.2018.године-свечана подела ђачких књижица за ученике од I-VII раз.
18.,19. и 20. 6. 2018. године – завршни испит за ученике осмог разреда

 

Дани културних и спортских активности

10.10.2017. -  Трка за  срећније детињство
7-13.10.2017. -  Дечија недеља
21.10.2017. -  Октобарске свечаности
27.10.2017. -  посета Сајму књига
6.5.2018. -  прослава Дана града Крагујевца, Ђурђевдан
Јесењи и пролећни излет
Јесењи и пролећни крос

 

 Школски распусти:

29.12.2017.- почетак зимског распуста
9.1.2018.- завршетак првог дела зимског распуста
31.1.2018. - почетак другог дела зимског распуста
12.2.2018. - завршетак другог дела зимског распуста
31.3.2018.- почетак пролећног распуста
9.4.2018.- завршетак пролећног распуста
14.6.2018.- почетак летњег распуста
31.8.2018.- завршетак летњег распуста

Нерадни дани:

9. и 10. 11.2017.године – Државни празник, Дан примирја у првом светском рату  
15. и 16.2.2018.године – Сретење Господње, државни празник

Наставне суботе:

1.4.2018. надокнада часова због посете Сајму књига

Радне суботе:

Трка за срећније детињство

 

У Школи се радно празнује:

СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  (27. јануар 2018. године),
ВИДОВДАН – Спомен на Косовску битку  (28. јун 2018. године)
8.11.2017. године обележава се као Дан просветних радника
Ученици и запослени у Школи имају право да не раде на први дан крсне славе.
21.10.2017. -  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Велики школски час, Дан стрељаних ђака и ослобођења града
22.4.2018 – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом св. рату
6. 5. 2018. -  ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ЂУРЂЕВДАН
9.5.2018. Дан победе           

Класификациони периоди

4.11.2017.-завршетак I наставног периода
27.1.2017.-завршетак  I  полугодишта
7.4.2018.- завршетак  III наставног периода
30.5.2018.-завршетак редовне наставе за ученике V I I I  разреда
13.6.2018.-завршетак редовне наставе за ученике од I-VII  разреда
1.-7.6.2018.- припремна настава за ученике  V I I I  разреда
8-14.6.2018.- поправни  и разредни испити за ученике  V I I I разреда
22.-26.8.2018.- припремна настава за ученике од I-VII разреда 
29.-31.8.2018.- поправни  и разредни испити за ученике од I-VII  разредаЕкскурзије

8. 4. 2018. године - за ученике V-VIразреда
22. 4. 2018. године- за ученике  VII- VIII разреда
13. 5. 2018. године- за ученике  I - II  разреда
20. 5. 2018. године- за ученике III - IV разреда

 

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА