Професор немачког језика: Ивана Искреновић

SAG секција се бави истраживањем и проучавањем културне баштине Немачке и свих земаља немачког говорног подручја. Нарочито су ангажовани ученици петог и шестог разреда. На часу секције  добијају области за истраживање.
Сви ученици сакупљају информације о историји, култури, језику, религији и свему ономе што подразумева фолклор једне нације. Затим размењују информације, сарађују и праве паное. На тај начин не уче само језик, већ стичу општа знања и развијају општу културу.