Циљ секције је унапређење саобраћајне културе и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и родитеља, оспособљавање чланова секције из виших разреда за «вршњачку едукацију» у радионицама нижих разреда, и подстицање афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја.
Циљ је и израда полигон практичног понашања у саобраћају у дворишту школе где ће ученици самостално вежбати различите ситуације у саобраћају, возити бицикл, ролере...