ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

  • Јасмина Цветић, педагог
  • Бојан Конатар, директор школе
  • Слађана Милошевић, члан Школског одбора
  • Марија Вукојевић, члан Савета родитеља
  • Невена Бошковић, представник Ученичког парламента
  • Марија Вукојевић, проф.разр.наставе
  • Мирјана Петровић, проф.математике и инфор.
  • Никола Ненковић, проф.српског језика
  • Драган Раковић, проф.технике и информатике