У техничку секцију је укључени ученици седмог и осмог разреда. Рад секције своди се на цртање сложенијих предмета, где су укључени и пресеци и неопходни детаљи, које иначе не користимо на редовним часовима.Планирамо изложбу техничких цртежа у мају месецу.