ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

            Тим већ дуже време ради у нашој школи. Састављен је од наставника , педагошко – психолошке службе и директора. У нашој школи видљиво и јасно је изражен негативан став према насиљу. Организују се превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници као што су : „Недеља лепих порука“ , јавни час о холокаусту, предавање на тему „ Болести зависности“ , „Насиље у породици“, „Понашање деце у саобраћају“, и то све у сарадњи са Црвеним крстом, Саветовалиштем за младе и МУП-ом. Свим активностима обухваћени су ученици свих узрасних група ( од 1 . до 8. разреда).
Функционише мрежа за решавање проблема насиља.Када се догоди насиље примењују се мере интервенције према Протоколу о заштити деце од насиља. Једна од мера је израда Плана заштите за ученике , било да је реч о актерима или онима који трпе насиље. План зависи од врсте и тежине насиља, последица које су настале, учесника. Може се планирати за појединца, групу учесника или цело одељење. План сачињава Тим заједно са одељенским старешинама, ПП службом , директором , родитељима.
Постоје 3 нивоа угрожености. На првом нивоу ситуацију решава наставик или одељенски старешина. У другом нивоу прикључује се Тим ,a у трећем нивоу спољашња заштитна мрежа ( Центар за социјални рад, МУП, Дом здравља …).
Мото нашег Тима је „ ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ „.