Ликовна секција

Ликовна секција у нашој школи одржава се сваке недеље. Кроз програме и приступе васпитно- образовног рада ликовне секције ученици се упознају са цртачким и сликарским техникама, као и техникама моделовања. Основни циљ ликовног васпитања и образовања јесте да својом концепцијом развија ликовну и визуелну културу деце и еманципује њихову личност. Планирано је и да се изађе из школског оквира тј. да се уметност доживи на лицу места, у музејима, галеријама, спомен- збиркама, што ученици са члановима секције и посећују. Настава ликовне секције није орјентисана сам на естетске компоненте, сводећи тако уметност на ниво чулних сензација, већ представља култивисан или виши ниво комуникације ученика са окружењем , као и учење кроз активирање метакогнитивних нивоа мишљења. Радови настали на часовима ликовне секције су више пута награђивани на локалним и међународним ликовним конкурсима, на које ученици редовно одговарају.Ученици четвртог разреда учествују у раду ликовне секције. Циљеви и задаци ове секције су: развијање способности ученика за опажање облика, величина, боја, светла и положаја облика у природи; оспособљавање ученика за коришћење техника и средстава ликовно-визуелног изражавања; развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности; развијање радних навика и подстицање одговорног односа према обавезама; социјализација кроз рад и дружење. Ученици својим уметничким делима украшавају пано у холу школе и учествују на ликовним конкурсима предвиђеним за овај узраст.

Етно секција

Историјска секција постоји у нашој школи дуги низ година. На почетку сваке школске године ученици се упознају са годишњим програмом рада секције и добију прилику да изнесу своје предлоге, а самим тим и да коригују постојећи план. Оно што је незаобилазно у раду секције јесте посета културно- историјским институцијама у нашем граду, при чему ученици имају могућност да у оквиру амбијеталне наставе прошире своја знања из доменасрпске културне баштине, о обичајима Шумадије и Крагујевца, као и о животу људи у прошлости. По први пут, ове године је уведена и калиграфија у оквиру које ученици имају могућност да науче старословенско писмо и стекну вештину лепог писања кроз преписивање српских средњовековних докумената.

Фудбал

Драмска секција

Пливање

Одбојка за дечаке и девојчице

Фолклорна секција

Фолклорна секција окупља ученике узраста од првог до четвртог разреда. Песмом и игром одржавају дух наше традиције. Пробе се редовно одржавају.Ученици радо учествују на свим приредбама за потребе школе.

Кошарка за девојчице и дечаке

Литерарна секција

Литерарна секција наше школе  успешно ради годинама уназад. Сви талентовани ученици  тако добијају шансу да покажу свој таленат у писању. Иза нас су многобројне награде  освојене на различитим конкурсима. Наше радове излажемо и на паноу у холу  школе. Једном годишње организујемо књижевно вече где  рецитујемо наше песме и читамо наше саставе. Дружимо се  и стварамо нешто трајно и вредно.Сви ученици који  желе да нам се придруже могу то да учине, радо примамо нове мале уметнике.

„CODE CLUB“

„CODE CLUB“ основан је после обуке "Школа за 21.век" са циљем да се међу ученицима развије интересовање за програмирање и да се ученици оспособе за употребу микробитова у решавању проблема из свакодневног живота. Одзив ученика је велики и у плану је да се омогући свим заинтересованим ученицима да присуствују часовима секције. Чланови секције редовно учествују на домаћим и међународним конкурсима и у свим активностима школе. Сваке године учествујемо у међународној недељи програмирања „CODE WEEK“.